May 15, 2013

Lokaltidningen

Intervjun med Lokaltidningen är uppe!
Och den här är förra intervjun men dem... innan jag blev finalist!

No comments:

Post a Comment